Pedalăm către un nou tip de maraton

vă așteptăm cu informații începând cu

1 iunie 2020

Termeni și Condiții

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-URILOR SI APLICATIILOR ON-LINE

PENTRU UTILIZAREA APLICATIILOR ON-LINE CEZ VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE URMATORII TERMENI SI CONDITII.

ACCESAREA APLICATIILOR ON-LINE REPREZINTA ACORDUL CU PRIVIRE LA TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE, PRECUM SI ACORDUL DUMNEAVOASTRA IMPLICIT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR SI UTILIZAREA APLICATIILOR. ACOLO UNDE LEGEA IMPUNE EXISTENTA CONSIMTAMANTULUI EXPRES, SPECIFIC SI NEECHIVOC CU PRIVIRE LA COLECTAREA SI PRELUCRAREA ANUMITOR CATEGORII DE DATE PERSONALE, VA VOM SOLICITA ACEST CONSIMTAMANT IN CONDITIILE LEGII.

SERVICIILE PE CARE ACEASTA SECTIUNE LE FURNIZEAZA SUNT REZERVATE PERSOANELOR CU VARSTA DE PESTE 18 ANI. CEZ ISI REZERVA DREPTUL DE A UTILIZA MIJLOACELE TEHNICE DISPONIBILE PENTRU A VERIFICA VARSTA UTILIZATORILOR.

I.OPERATOR
CEZ Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, Etaj 1 – operator inscris sub numarul 36546 in registrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.) de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.
Distributie Oltenia S.A. cu sediul in Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, etajele 2, 3, 4 Jud. Dolj

II. CONDITIILE SI CONSECINTELE UTILIZARII SITE-ULUI/APLICATIILOR ON-LINE
Toate informatiile continute in acest site sunt considerate informatii cu caracter general.

Toate cele prezentate in acest site sunt valabile numai pentru CEZ Romania S.A. si afiliatii/imputernicii sai si sunt proprietatea CEZ Romania S.A. CEZ Romania S.A. detine toate drepturile de proprietate intelectuala privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile, imaginile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al CEZ Romania S.A.

CEZ Romania S.A. permite vizualizarea si descarcarea materialelor de pe site-urile Web exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu conditia pastrarii in materialele descarcate/copiate a tuturor anunturilor privind drepturile de autor si a altor elemente privind proprietatea intelectuala existente in documentele originale – fara alterarea acestora.
Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest site, reproducerea acestora, afisarea, derularea sau distribuirea publica, utilizarea lor in scopuri publice sau comerciale, utilizarea acestor materiale pe un alt website sau in orice mediu computerizat legat in retea. Materialele publicate pe acest site apartin in exclusivitate CEZ Romania S.A. si/sau partenerilor sai. Orice utilizare neautorizata a acestora si a marcilor CEZ Romania S.A. constituie o incalcare a legislatiei drepturilor de autor si marcilor, precum si a altor norme legale in vigoare aplicabile. Nerespectarea oricaruia dintre acesti Termeni conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site si la obligatia aflata in sarcina dumneavoastra de a distruge imediat toate materialele descarcate sau imprimate.

CEZ Romania S.A. nu raspunde pentru functionarea continua a serviciilor/aplicatiilor, compatibilitatile dintre aplicatiile CEZ si aplicatiile folosite de utilizatori si nici pentru folosirea aplicatiilor prin mijloace si metode frauduloase/abuzive de catre orice persoana.

CEZ Romania S.A. nu poate controla si nu ofera niciun fel de sugestii, garantii sau conditii privind securitatea sau continutul informatiilor externe ce trec de la reteaua Utilizatorului prin Internet in vederea accesarii si utilizarii seviciilor/aplicatiilor CEZ Romania S.A. Serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – retea ce nu este sub controlul direct sau indirect al CEZ Romania S.A.

CEZ Romania S.A. va face tot ce este rezonabil posibil, va depune toate eforturile pentru a mentine securitatea informatiilor si va lua masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii securitatii datelor, insa nu poate garanta ca informatia pe care Utilizatorul o primeste sau o trimite folosind serviciile prin intermediul Internetului va fi permanent in siguranta. Astfel, CEZ Romania S.A. recomanda sa verificati in permanenta politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastra, precum si terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel incat acesta sa aiba instalat un software impotriva virusilor de orice tip sau a oricaror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Utilizatorul declara si garanteaza ca are dreptul legal de accesare a serviciilor/aplicatiilor CEZ Romania S.A. si/sau a fost autorizat/imputernicit de catre titular pentru toate actiunile pe care le intreprinde in aplicatiile CEZ Romania S.A.

Utilizatorul nu poate folosi si/sau permite vreunei terte persoane sa foloseasca serviciile/aplicatiile CEZ Romania S.A. pentru scopuri imorale sau ilegale.

Utilizatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la serviciile/aplicatiile CEZ Romania S.A. (user si parola), fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate actiunile si erorile sale care conduc la pierderi materiale si/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terti, indiferent daca a actionat cu intentie, din neglijenta sau din imprudenta (avand drept consecinta, de exemplu, facilitarea tranzactiilor neautorizate sau a tentativelor frauduloase de acces). Utilizatorul poate avea acces la serviciile/aplicatiile CEZ Romania S.A. 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care serviciile/aplicatiile CEZ Romania S.A. sunt restrictionate sau suspendate din motive tehnice.

Utilizatorii care afecteaza securitatea sistemelor sau retelelor sau care atenteaza la integritatea acestora vor suporta consecintele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

CEZ Romania S.A. va depune toate diligentele si eforturile pentru ca aplicatiile/serviciile sale sa functioneze la parametri maximi pentru a va transmite toate datele si informatiile actualizate. Totusi, CEZ Romania S.A. nu garanteaza ca aplicatiile/serviciile si paginile aflate pe site-ul www.vezinfo.ro nu contin erori sau ca functioneaza permanent la parametri maximi, astfel ca CEZ Romania S.A. nu va fi legal responsabil pentru vreo inadvertenta sau informatie eronata prezentata in aplicatiile sale, insa va intreprinde toate actiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricaror eventuale erori.

III. TERMENI SI CONDITII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CEZ Romania S.A asigura Utilizatorul care foloseste in mod legal aplicatiile CEZ Romania S.A de pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale acestuia si de respectarea dreptului sau la protectia vietii private, in privinta prelucrarii propriilor date cu caracter personal. Aceasta obligatie nu subzista daca informatiile respective au fost dezvaluite de catre Utilizator catre alte persoane ori in situatia in care aceste informatii au intrat in posesia altor persoane in mod fraudulos, neimplicand culpa CEZ Romania S.A sau in cazul in care CEZ Romania S.A este obligata sa le dezvaluie prin acte normative in vigoare aplicabile.
Utilizatorul intelege si este de acord ca exercitarea dreptului sau de opozitie fata de prelucrarea propriilor date cu caracter personal in conditiile si termenii mentionati prin prezentul document ar putea conduce la imposibilitatea prestarii anumitor servicii sau indeplinirii anumitor obligatii de catre CEZ Romania S.A., Daca refuzul Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea furnizarii serviciilor de comunicatii electronice sau la imposibilitatea punerii la dispozitie a serviciilor site-ului si aplicatiilor CEZ Romania S.A, va fi exonerat de orice raspundere pentru prejudiciile suferite de Utilizator in acest sens.
Conform cerintelor Regulamentului general U.E. privind protectia datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (denumit in cele ce urmeaza “GDPR”), care consolideaza drepturile persoanelor vizate si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal in Uniunea Europeana si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, CEZ Romania S.A si imputernicitii sai prelucreaza si administreaza in conditii de siguranta datele personale colectate de la persoane fizice in scopul derularii activitatilor de inscriere a participantilor si/sau voluntarilor la Maratonul Olteniei, cat si de informare al acestora despre evenimentul organizat, despre functionalitatile disponibile in platforma pusa la dispozitia Utilizatorilor, in scopuri de plata a taxei de participare pentru inscrisi, precum si in scopuri de marketing, reclama, publicitate, organizare de campanii promotionale si atribuire premii.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza direct de catre CEZ Romania S.A precum si prin imputerniciti, conform prevederilor GDPR, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerintelor de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvaluite numai persoanelor autorizate, in conditii stabilite prin proceduri tehnice si organizatorice adecvate pentru pastrarea confidentialitatii datelor personale, de protejare impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, conform legilor aplicabile si GDPR.
Prin participarea la campaniile de marketing si publicitate organizate de CEZ Romania S.A si transmiterea datelor personale inclusiv prin intermediul unor aplicatii automate on line si/sau prin completarea datelor personale in formularul de inscriere participanti si / sau voluntari la evenimentul Maratonul Olteniei si bifarea sectiunii “Doresc sa primesc mesaje referitoare la promotii si oferte speciale CEZ si ale partenerilor sai ” si folosirea aplicatiilor CEZ Romania S.A, persoanele vizate isi exprima explicit consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate (inclusiv, dar fara a se limita la, colectarea, utilizarea si stocarea acestora) si pentru includerea in baza de date a CEZ Romania S.A in scopurile precizate mai sus.
Prin bifarea casutei “Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ”, persoanele vizate isi exprima totodata explicit consimtamantul ca CEZ Romania S.A sa poata furniza/transmite datele personale in scopurile precizate mai sus si companiilor afiliate CEZ Romania S.A (prin companii afiliate CEZ Romania S.A intelegandu-se companiile in care CEZ Romania S.A exercita controlul) sau altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat in temeiul unui angajament de confidentialitate incheiat prin care se garanteaza ca aceste date sunt protejate impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat si ca transmiterea se face conform legislatiei in vigoare.
Scopurile constituirii bazei de date a CEZ Romania S.A il reprezinta inscrierea participantilor si/sau a voluntarilor la Maratonul Olteniei, cat si informarea acestora despre evenimentul organizat, despre functionalitatile disponibile in platforma pusa la dispozitia Utilizatorilor, in scopuri de plata a taxei de participare pentru inscrisi, precum si in scopuri de marketing, reclama, publicitate, organizare de campanii promotionale si atribuire premii.
CEZ Romania S.A. prelucreaza datele personale ale inscrisilor / voluntarilor la Maratonul Olteniei, in temeiul legilor aplicabile si al GDPR, cu buna-credinta, in scopuri legitime, pentru informarea lor prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la campaniile sau alte actiuni de marketing si publicitate desfasurate de CEZ Romania S.A si/sau de catre partenerii sai. CEZ Romania S.A pastreaza informatiile personale colectate pe perioada de desfasurare a activitatii societatii utilizand politici si proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securitatii acestor date.
CEZ Romania S.A pune la dispozitia Utilizatorilor doua adrese speciale de e-mail:
contact@smartatletic.ro (pentru informatii tehnice despre traseu si inscrieri) si
maratonulolteniei@cez.ro (Pentru alte informatii)
Conform GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de acces – persoanele vizate au dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Romania S.A.;
  • Dreptul la rectificare – persoanele vizate au dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Romania S.A. in cazul in care ajung sa fie inexacte, incorecte sau incomplete;
  • Dreptul de a fi uitat – in anumite circumstante, persoanele vizate pot cere ca datele cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Romania S.A. sa fie sterse din evidentele CEZ Romania S.A.;
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in anumite conditii, persoanele vizate pot cere restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Romania S.A.;
  • Dreptul la portabilitate – in anumite conditii, persoanele vizate au dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Romania S.A. catre o alta organizatie;
  • Dreptul de opozitie la prelucrare – persoanele vizate au dreptul de a se opune activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal care le apartin, in situatii justificate de circumstantele lor personale; cand prelucrarea cu privire la care se exercita dreptul de opozitie are ca scop activitati de marketing direct, persoana vizata se poate opune oricand si neconditionat la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
  • Dreptul de a va opune prelucrarii care presupune luarea automata a deciziilor (ex. profilarea) – persoanele vizate au dreptul de a se opune actelor de prelucrare a datelor lor cu caracter personal care implica sau au ca rezultat luarea de decizii automate (de exemplu prin crearea de profile);
  • Dreptul de a adresa sesizari – pentru orice incalcari ale drepturilor sale cu privire la protectia datelor sale cu caracter personal aflate in posesia CEZ Romania S.A., persoanele vizate vor putea adresa sesizari si petitii utilizand datele de contact de mai jos si, in caz de raspuns nesatisfacator, catre responsabilul pentru protectia datelor din cadrul Grupului CEZ si/sau autoritatile relevante (ANSPDCP).

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile de mai sus accesand sectiunea «Date Personale» de pe aceasta pagina

IV. DISPOZITII FINALE
CEZ Romania S.A isi rezerva dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp fara a anunta personal fiecare Utilizator si fara a fi necesar un acord expres al Utilizatorilor in acest sens. Modificarile vor fi aduse la cunostinta Utilizatorilor prin afisare pe site-ul web la adresa www.maratonulolteniei.ro si/sau in aplicatiile on-line CEZ Romania S.A si vor fi considerate ca fiind acceptate de catre Utilizator daca acestia continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe canalele mentionate.
CEZ Romania S.A recomanda sa verificati in permanenta site-ul nostru pentru a fi la curent cu orice modificare a Termenilor si Conditiilor din prezentul document sau alte documente similare, cu precadere inainte de orice accesare a site-ului sau utilizare a aplicatiei si sa ne semnalati daca intervin modificari care nu corespund convingerilor dumneavoastra. In caz contrar se considera ca ati acceptat tacit termenii si conditiile de utilizare a site-ului/aplicatiei si/sau de prelucrare a datelor cu caracter personal. In situatia in care legea impune, in contextul acestor modificari, primirea consimtamantului expres, specific si neechivoc cu privire la colectarea si prelucrarea anumitor categorii de date personale, va vom solicita acest consimtamant in conditiile legii.
CEZ Romania S.A nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute in prezentul document ca rezultat al oricarei cauze aflate in afara controlului sau, incluzand, dar fara a se limita la evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inactiunea guvernului, a altor retele, a unor terti sau a unor autoritati competente pentru care CEZ Romania S.A nu este responsabil.
Acest website (cu exceptia link-urilor catre site-uri externe) este controlat de catre CEZ Romania S.A. Prin accesarea acestui site, Utilizatorii accepta ca orice disputa legata de acesta va fi guvernata si interpretata in concordanta cu legislatia romaneasca si va fi dedusa spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia (in alte state), in masura in care conditiile tehnice o permit. CEZ Romania S.A nu garanteaza in niciun fel ca prin continutul sau, acest site se supune legislatiei aplicabile in alte tari din afara Romaniei (inclusiv referitoare la proprietatea intelectuala).
Utilizatorii confirma ca au citit si accepta termenii si conditiile stipulate. Utilizarea serviciului implica acceptarea in totalitate a acestor termeni si conditii.
In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile mentionate, va rugam sa nu folositi acest site.