Regulament Concurs de Desene

Descarcă aplicația

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI DE DESENE PENTRU COPII – CEZ “Ținutul învingătorilor”


14 iulie 2021- 13 august 2021

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI DE DESENE PENTRU COPII PE FACEBOOKȚinutul Învingătorilor” 

In cadrul evenimentului Maratonul Olteniei 2021, CEZ ROMANIA lanseaza un concurs de desene cu tematica sportiva, adresat copiilor din judetul Valcea. Acesta va fi comunicat pe canalele de social media ale CEZ Romania, iar in perioada concursului, copiii prin reprezentantii lor legali  vor fi indemnati sa trimita desene realizate de eila adresa de email  maratonulolteniei@cez.ro din prezentul regulament;

Jurizarea, premierea si premiile se detaliaza mai jos in cele ce urmeaza:

1.1 ORGANIZATORUL concursului „Tinutul invingatorilor” (denumită în continuare „Concursul”) este compania CEZ Romania S.A., cu sediul Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, s. 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/20570/2005, avand CUI nr. RO18196091, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Concursul se va desfasura prin intermediul agentiei ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC RELATIONS (denumita in continuare si „Agentia”), avand sediul in Bucuresti, sector 1, Bd, Maresal Averescu, nr. 15 b/c, etaj 2, avand cod unic de inregistrare si atribut fiscal RO RO22725808, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 21215/ 2007, care va efectua activitati legate si/sau implicate de aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament. 

Agentia este imputernicita de Organizator sa gestioneze toate informatiile legate de acest concurs, inclusiv datele cu caracter personal ale participantilor conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. 

1.3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii concursului, de a opri concursul, in orice moment al acestuia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Facebook CEZ Romania, dedicată Maratonului Olteniei, la adresa

https://www.facebook.com/MaratonulOlteniei si pe pagina web a Organizatorului – https://maratonulolteniei.ro/

Castigatorii vor fi informați, în mod suplimentar și pe adresa de email furnizată sau telefonic.

Orice  modificare a Regulamentului va face obiectul unui act aditional care va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea in vigoare, prin publicare pe pagina de pe pagina web a Organizatorului – https://maratonulolteniei.ro/. In sectiunea Info Participanti ( Regulament concurs de desene) 

SECTIUNEA 2. CONCEPT. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Pentru a implica, la fel ca în fiecare an, și comunitatea locală în energia specifică Maratonului Olteniei, Organizatorul va organiza pentru copiii talentați din judetul Vâlcea, un concurs de desene cu teme sportive.

CEZ România, alături de companiile partenere vor susține financiar și logistic acest concurs iar acordarea premiilor se va desfășura la finalul lunii august 2021, înainte de startul oficial al maratonului (28 – 29 august). 

Copiii cu vârste între 6 și 14 ani vor fi provocați să deseneze cum văd ei conceptul învingătorului, pornind de la istoria sportului în Râmnicu Vâlcea.

Concursul se adreseaza doar locuitorilor din judetul Valcea (care locuiesc sau pot face dovada că învață la scolile din județ) si va fi anuntat prin intermediul paginii oficiale de Facebook Maratonul Olteniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina oficiala de Facebook Maratonul Olteniei poate fi accesata la adresa https://www.facebook.com/MaratonulOlteniei

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

Concursul va incepe la data de 14 iulie 2021 ora 00:00 si se va desfasura pana la data de 13 august 2021, ora 23:59 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada concursului”). 

SECTIUNEA 4. REGULAMENT

4.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii web a Organizatorului https://maratonulolteniei.ro/: respectiv prin accesarea sectiunii denumite „Info participanti / regulament concurs de desene”.

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. 

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea in vigoare, prin publicare pe pagina web a Organizatorului https://maratonulolteniei.ro/

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este adresat parintilor si reprezentantilor legali ai minorilor cu varsta intre 6 si 14 ani care indeplinesc conditiile de mai jos (denumiti in continuare “Participanti”):

5.2. Pentru a participa la concurs, Participantii trebuie aiba domiciliul sau resedinta in judetul Valcea si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sa reprezinte legal (parinte, tutor, reprezentant legal) un minor care sa aiba varsta de minim 6 ani si maxim 14 ani impliniti la data inceperii concursului; dovedirea capacitatii de reprezentare si a varstei minorului se vor face cu documente legale justificative care vor fi trimise (numai cu ocazia validarii acestuia in calitate de castigator) de catre participant blurate cu exceptia sectiunilor care dovedesc numele si prenumele minorului, faptul ca cel care face inscrierea in concurs este parinte sau reprezentant legal si varsta minorului; restul mentiunilor si care contin alte date personale vor fi blurate de catre participant.

b) vor trimite in perioada concursului, la adresa de email maratonulolteniei@cez.ro desene originale realizate de minorii pe care ii reprezinta si care să surpindă scene din istoria sportului din Râmnicu Vâlcea, cu tema “Ținutul învingătorilor”.

5.3. Nu au dreptul sa participe la prezentul Concurs persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Concursului, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

5.4. Participantul va lua parte la prezentul concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

SECTIUNEA 6. JURIUL. PREMIILE ACORDATE

6.1. JURIUL  este format din reprezentanți CEZ Romania și reprezentanți ai partenerilor/sponsori care vor alege din totalul desenelor primite, 9 desene câștigătoare (pentru a marca ediția cu nr. 9 a Maratonului Olteniei). Suplimentar acestor 9 desene castigatoare se vor alege 4 rezerve, astfel incat, daca vreunul dintre Participanti nu poate intra in posesia premiului, acesta sa fie acordat rezervelor, in ordinea in care au fost alese.

Desenele câștigătoare vor fi expuse pe aleea de intrare în Parcul Zăvoi în weekendul în care se va desfășura competiția de la Râmnicu Vâlcea.

Panourile cu desenele câștigătoare vor fi ulterior expuse la compania organizatoare/sustinatoare sau in alta institutie partenera.

6.2. PREMIILE

Participantii care vor inscrie cele mai reușite desene, selectate de juriu, vor primi premii constand in:

 1. Un tur istoric ghidat pentru copii

Copiii care au realizat desenele castigatoare vor participa la un tur istoric ghidat, organizat de Organizator, la o data ce va fi comunicata castigatorilor ulterior incheierii Concursului. Gazdă le va fi un istoric care le va povesti despre istoria sportului din Râmnicu Vâlcea și premierele înregistrare de localnici în ultimii 100 de ani, pentru România (bob, handbal etc).

Punctul de plecare îl va reprezenta Parcul Zăvoi, locul de unde se dă și startul probelor fizice ale Maratonului Olteniei.

Pe traseu, copiii se vor întâlni și cu o personalitate din lumea sportului din oraș.  

 1. Premiu în bani

Fiecare din cei 9 câștigători va primi un premiu in bani in suma de  100 de euro, respectiv 500 RON net de persoană.

6.2. Valoarea totala premiilor este de 4.500 lei.

6.3. Castigatorii premiilor oferite (turul ghidat) in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a activitatilor extra incluse in categoria premii (pentru turul ghidat) si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate. 

6.4. Un Participant poate castiga in cadrul concursului cel mult un premiu.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs 

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus; daca se dovedeste ca minorul nu are varsta mentionata in prezentul regulament sau nu este reprezentat legal de participant va pierde premiul.

b) Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului, asa cum este mentionata in Sectiunea 3;

c) Participantul trebuie să trimită la adresa maratonulolteniei@cez.ro un desen realizat de copilul sau ori de un minor pentru care detine drept legal de preprezentare si care să surpindă scene din istoria sportului din Râmnicu Vâlcea, cu tema “Ținutul învingătorilor”;

d) Toate desenele trebuie realizate în format A3 și trimise sub forma de fotografie, la rezoluție optimă (min. 640 x 480), pe adresa de email maratonulolteniei@cez.ro;

e) Toate desenele primite vor fi reunite într-o galerie foto pe pagina de Facebook Maratonul Olteniei iar concursul va beneficia de postări dedicate în planul de media.Desenele vor fi insotite de numele, prenumele si varsta copiilor care le-au realizat.

f) Perioada de concurs: 14 iulie – 13 august 2021

g) Juriul format din reprezentanți CEZ Romania și reprezentanți ai partenerilor/sponsori vor alege din totalul desenelor primite 9 desene câștigătoare (pentru a marca ediția cu nr. 9 a Maratonului Olteniei). Suplimentar acestor 9 desene castigatoare se vor alege 4 rezerve, astfel incat, daca vreunul dintre Participanti nu poate intra in posesia premiului, acesta sa fie acordat rezervelor, in ordinea in care au fost alese.

 h) Desenele câștigătoare vor fi expuse pe aleea de intrare în Parcul Zăvoi în weekendul în care se va desfășura competiția de la Râmnicu Vâlcea.

i) Panourile cu desenele câștigătoare vor fi ulterior expuse la sediul Organizatorului/sediulsocietatii sustinatoare sau in alta institutie partenera.

7.2. Inscrierea in concurs

7.2.1. Pentru a se inscrie in concurs, Participantii trebuie sa trimită desenele la adresa maratonulolteniei@cez.ro incluzand in titlul emailului “Concurs desene MO” cu indeplinirea conditiilor de la sectiunea 7.1.

7.2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modera materialele inscrise in concurs urmand sa fie sterse/eliminate acelea care:

a) au un continut blasfemator, defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/ sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau care fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitati fizice sau varsta, sau care incalca drepturile unei terte parti sau legi, sau care pun intr-o lumina nefavorabila Organizatorul;

b) contin inscrisuri,diferite insemne sau au aplicate sigle, marci care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti ori sunt preluate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare, sunt incluse in alte publicatii online ce detin drepturile de proprietate intelectuala pentru acestea, etc.); 

c) nu au legatura cu natura si scopul concursului, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

In toate aceste cazuri, materialele primite vor fi sterse/eliminate de la jurizare.

In cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea tertilor, Organizatorul nu va fi tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a transmis creatia/desenul respectiv. Toate materialele care incalca mentiunile de mai sus nu vor fi luate in considerare in procesul de selectie a castigatorilor. 

Participantul trebuie sa detina drepturile de autor asupra materialelor folosite in inscrierea in concurs sau sa aiba un drept de folosita asupra acestora, in vederea participarii la concurs, cat si a unei eventuale aduceri la cunostinta publica a materialului respectiv, indiferent de forma acesteia, de catre Organizator, la libera alegerea a acestuia.

Materialele publicate nu trebuie sa fie copiate sau utilizate fara autorizatie.

7.2.3. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la

situatiile in care sunt suspiciuni sau acuzatii de incalcare a drepturilor de autor in legatura cu materialele desene inscrise in concurs. Participatii isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la orice eventuala pretinsa incalcare a oricaror drepturi legitime ale tertilor, realizata prin participarea la concurs sau aducerea la cunostinta publica (in orice fel) a materialelor inregistrate in Concurs.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

8.1. Modalitatea de stabilire a câştigătorilor

8.1.1. Juriul va desemna castigatorii in functie de urmatoarele criterii:

– originalitatea ideii;

– creativitate;

– incadrare in tema Concursului – conceptul învingătorului, pornind de la istoria sportului în Râmnicu Vâlcea.

Pe baza acestor criterii, fiecare membru al juriului va acorda o nota de la 1 la 10, castigatorii fiind primii 9 din clasament, iar rezervele fiind urmatoarele 4 desene care s-au incadrat pe locurile 10, 11, 12 si 13.  Daca exista mai multi Participanti care acumuleaza acelasi punctaj, atunci ei vor fi departajati în functie de originalitatea conținutului.

8.1.2. După jurizare care va avea loc in data de 16– 23.08.2021 și dupa validarea castigatorilor premiile vor fi inmanate celor 9 castigatori selectati de juriu si care au indeplinit toate conditiile de participare mentionate mai sus.

8.1.3. In cazul in care cele 9 premii nu sunt revendicate pana la data de 27.08.2021 participantii nu le vor mai putea revendica dupa aceasta data iar Organizatorul, le va reloca rezervelor in functie de ordine.

8.2. Validarea câştigătorilor:

8.2.1. Ulterior incheierii procedurii de jurizare, Organizatorul va proceda la validarea câştigătorilor, ocazie cu care se va verifica, prin solicitarea documentelor pe email,  îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea participanţilor în concurs, precum şi modul de desfăşurare a acestuia. 

8.2.2. Astfel, pentru ca un participant să poată fi validat drept câştigător al concursului, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) Participantul are dreptul de a se înscrie în concurs, potrivit prevederilor Art. 7.2. de mai sus; (daca are domiciliul in jud. Valcea sau copilul învață la o școală din județ)

b) Respectarea tuturor condiţiilor de înscriere indicate la Art. 7.2. de mai sus. 

d) Înscrierea în concurs să nu fie făcută de către un angajat al Grupului CEZ în România.

8.2.3. Castigatorii vor fi  contactati pentru validare pe adresa de e-mail de pe care s-a primit desenul, si ulterior telefonic, iar lista finală a castigatorilor va fi publicata pe pagina de FB MO si pe pagina web a MO www.maratonulolteniei.ro/blog

8.3. Intrarea în posesia premiilor 

8.3.1. Pentru a beneficia de premiu, participantii trebuie sa respecte toate conditiile regulamentului si sa se prezinte la Turul Ghidat si sa prezinte un cont  IBAN, banca, sucursala si numele detinatorului de cont pentru realizarea transferului premiului in bani.  

8.3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai oferi premiul dacă câştigătorul de drept nu îşi va revendica premiul nici prin email, nici telefonic pan ala data de 27.08.2021. In aceasta situatia organizatorul va oferi  premiul uneia dintre cele 4 rezerve extrase, in ordinea in care au fost extrase castigatoare

SECTIUNEA 9. CONTESTATII

9.1. Contestatiile se pot face in termen de 3 zile de la momentul publicarii listei de castigatori (pana pe 18  august 2021 ora 23.59). Contestatia se trimite Organizatorului, prin e-mail, la adresa maratonulolteniei@cez.ro si va cuprinde, in mod obligatoriu:

a) numele si prenumele complet, orasul de domiciliu care trebuie sa fie din județul Vâlcea;

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia si dovezile. 

9.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Inscrierile realizate inainte sau dupa Perioada concursului, astfel cum a fost definite in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare.

10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in concurs in perioada de desfasurare a concursului.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite.

11.2. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Concursului, costul cu deplasarea in parcul Zavoi la turul ghidat/pt ridicarea premiului etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare. 

SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Art. 12 – Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

12.1 Cadrul legal general care reglementeaza protectia datelor cu caracter personal este reprezentat de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil in Uniunea Europeana.

12.2 In momentul in care alegi sa participi la concursul organizat de CEZ Romania si promovat pe pagina de Facebok Maratonul Olteniei anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de catre Organizator, cu ocazia inscrierii, validarii castigatorilor si inmanarea premiilor; aceste prelucrari precum toate drepturile persoanelor vizate sunt mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

12.3 Solicitările/ reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Campania se pot depune conform indicațiilor din Anexa nr. 1.

SECTIUNEA 13. LITIGII SI FRAUDE

13.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului. 

13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina participarile care se dovedesc a fi frauduloase si nu respecta regulile Prevazute in prezentul regulament.

13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentativa care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs. 

13.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: pandemie, razboaie, incendii, inundatii, greve si blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

14.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea concursuluii, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs pe pagina  https://www.facebook.com/MaratonulOlteniei  si pe pagina web- https://maratonuloltenie.ro/ in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

 

 ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

Tinutul Învingătorilor

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: CEZ Romania S.A., (denumită în continuare “Organizator”), cu sediul Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, s. 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/20570/2005, avand CUI nr. RO18196091 (denumita in continuare “Operatorul“),

prin intermediul ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC RELATIONS avand sediul in Bucuresti, sector 1, Bd, Maresal Averescu, nr. 15 b/c, etaj 2, avand cod unic de inregistrare si atribut fiscal RO RO22725808, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 21215/ 2007in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza „Agentia” sau “Imputernicitul”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

CEZ ROMANIA SA, adresa: Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, s. 1, Bucuresti, Romania, email: maratonulolteniei@cez.ro

Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal pentru participare, validare si oferirea premilor:

 • Pentru Participanti
 • adresa de email
 • nume si prenume minor
 • varsta minor

in plus, pentru castigatori:

 • Nume si Prenume minor
 • Cont bancar, banca, sucursala si numele detinatorului de cont
 • Numar de telefon pentru validare premii
 • Date privind dovedirea  capacitatii de reprezentare si a varstei minorului si care se vor face cu documente legale justificative care vor fi trimise de catre participant blurate cu exceptia sectiunilor care dovedesc numele si prenumele minorului, faptul ca cel care face inscrierea in concurs este parinte sau reprezentant legal si varsta minorului; restul mentiunilor si care contin alte date personale vor fi blurate de catre participant; Documentele vor fi transmise pe adresa de E-mail  maratonulolteniei@cez.ro, doar la solicitarea scrisă CEZ România în urma anunțării fiecărui câștigător în mod individual, pe adresa de E-mail de pe care s-a făcut înscrierea.

Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator si prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 1. i) Organizarii si desfasurarii concursului
 2. ii) Desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor

iii)       Atribuirii premiilor

Temeiul juridic al prelucrarii

 • Datele furnizate de participanti si castigatori in vederea inscrierii ,validarii si inmanarii premiilor sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului echivaleaza cu executarea unui contract).Publicarea listei castigatorilor premiilor acordate este efectuata in temeiul obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare;
 • Pastrarea datelor ulterior incheierii concursului si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Concursului si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar- contabile ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC RELATIONS – precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti:

 • Societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitului acestuia, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizate, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu si furnizori de servicii de stocare in sistem cloud;
 • alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii.

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se va aplica atunci cand divulgarea nu este decizia voluntara a Operatorului).

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Concursul, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

In general prelucram datele dvs. personale pe teritoriul Spatiului Economic European (SEE) si nu transferam sau divulgam datele personale tertilor din afara SEE. In cazul in care vom utiliza furnizori din afara SEE, care ar putea avea acces la datele dvs., vom lua masurile adecvate pentru a asigura faptul ca acestia protejeaza datele cu caracter personal in mod adecvat, in conformitate cu aceasta nota de informare. Aceste masuri includ, spre exemplu, garantia reprezentata de o decizie de adecvare emisa de Comisia Europeana sau incheierea acordurilor contractuale standard aprobate de Comisia Europeana.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

In cazul participantilor declarati castigatori vom pastra datele personale in conformitate cu dispozitiile legale financiar-contabile aplicabile, pe o durata de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc acordarea premiului.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Concurs vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Lista cu castigatori publicata pe pagina de facebook va fi mentinuta publica pentru o perioada de 30 de zile.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

Drepturile persoanelor vizate

 In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; persoanele vizate pot solicita informatii legate de datele personale pe care Operatorul si Imputernicitul le detin despre acestea, inclusiv informatii legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in legatura cu Concursul. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; persoanele vizate pot obtine rectificarea datelor personale pe care Operatorul si/sau Imputernicitul le prelucreaza in legatura cu Concursul. Operatorul si Imputernicitul depun eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispun;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate pot solicita stergerea datelor personale prelucrate de Operator sau Imputernicit in legatura cu Concursul. Operatorul si Imputernicitul trebuie sa se conformeze acestei solicitari, daca:
 • datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului;

cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

 1. pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 2. pentru conformarea de catre Operator cu o obligatie legala;
 3. in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
 4. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii; persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale, in cazul in care:
 • contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegala si solicita restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor personale,
 • nu mai avem nevoie de datele personale dar persoana vizata le solicita pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
 • persoana vizata are obiectii legate de prelucrare, pentru perioada necesara pentru a verifica daca motivele intemeiate ale Operatorului prevaleaza.
 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege; persoanele vizate pot obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia acestora particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terte parti. In acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia cazului in care: (i) Operatorul poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Persoanele vizate, care obiecteaza la prelucrare, sunt rugate sa specifice daca doresc, de asemenea, ca datele personale sa fie sterse.
 • dreptul la portabilitate a datelor; persoanele vizate au dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal pe care le-au furnizat catre Operator, intr-un format structurat, utilizat in mod uzual si lizibil electronic, precum si sa solicite transmiterea acestor date cu caracter personal catre un alt operator de date;
 • dreptul de a depune o plangere: persoanele vizate pot depune reclamatii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prin intermediul procedurii disponibile pe site-ul ANSPDCP, dataprotection.ro 

De retinut:

 • Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.
 • Restrictionarea accesului: In anumite situatii, accesul la toate sau o parte a datelor personale poate fi restrictionat din cauza unor cerinte legale. In cazul unui astfel de refuz cu privire la cererea de acces, vor fi comunicate motivele refuzului.
 • Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

Exercitarea drepturilor

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa. Datat si semnata adresata Operatorului la adresade email: maratonulolteniei@cez.ro

 • Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna oricaror imputerniciti obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

In procesul de furnizare a datelor cu caracter personal catre Operator si Imputernicit, informatiile personale pot fi transferate de catre persoanele vizate prin internet. Desi Organizatorul depune eforturi sustinute pentru a proteja informatiile personale ce ii sunt puse la dispozitie, schimbul de informatii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, Operatorul nu poate garanta securitatea informatiilor personale transmise prin internet. Odata primite aceste informatii, Operatorul va utiliza proceduri stricte si metode de securitate pentru a impiedica accesul neautorizat la acestea.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursuluiu, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

Alte prevederi

In masura in care in cadrul concursului Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.