Regulament Maratonul Olteniei

MARATONUL OLTENIEI Ediția a XII-a  

Curse fizice 24-25 august 2024 

Regulamentul oficial de organizare și desfășurare a Competiției 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI 

Organizatorii evenimentului sportiv Maratonul Olteniei, denumit în continuare “evenimentul”/ “competiția” sunt: Evryo Power și ACS Smart Atletic. 

Principalul scop al evenimentului este promovarea mișcării (alergarea și ciclismul în aer liber) și a unui stil de viață sănătos pentru un segment larg al populației, precum și implicarea comunității locale într-o acțiune de promovare a sportului, mișcării, sănătății și a beneficiilor acestora.

 

Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile:

Regulamentului Oficial al Competiției (denumit în continuare “Regulamentul”). Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.maratonulolteniei.ro. Prin participarea la aceasta Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și a legislației aplicabile. SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI

PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 24 – 25 august 2024 (competiția fizică) și oricând parcurgerea curselor virtuale

TIPUL EVENIMENTULUI: Competiție de ciclism și de alergare, adresată tuturor persoanelor din România și din afara țării (amatori și profesioniști), conform mecanismului descris în Secțiunea 3 din Prezentul Regulament.

LOCUL DESFĂȘURĂRII: 
1. Râmnicu Vâlcea, Parcul Zăvoi – Zona de START&FINISH, predare kituri de participare, desfășurare sport expo. 
2. Traseul Competiției fizice, conform detaliilor din Secțiunea 3 – Probele și traseele competiției și pe site-ul oficial. 
3. La alegerea fiecărui participant pentru cursele virtuale. 
SITE-UL OFICIAL: www.maratonulolteniei.ro SECȚIUNEA 3. ÎNSCRIERE, CONDIȚII ȘI TAXE DE PARTICIPARE

Această competiție se adresează pasionaților de mișcare, care se vor întrece pe trasee stabilite de organizatori în funcție de vârstă și pregătirea participanților. 

 

3.1. Înscrierea participanților Înscrierea participanților la toate probele se face online pe site-ul oficial – www.maratonulolteniei.ro, în limita locurilor disponibile și până la data menționată pe site-ul oficial. 
Înscrierile care nu au toate datele complete sunt considerate înscrisuri incomplete și vor fi anulate. 

3.2. Anularea înscrierii și participării În cazul retragerii înscrierii, rambursarea sau transferarea taxei către o alta persoană nu este posibilă. 
În cazul în care un participant își ridică kitul și dorește să se retragă ulterior, are obligația de a anunța organizatorul și a preda cipul de cronometrare dacă acesta este tip brățară. Nepredarea cipului de cronometrare (dacă nu este altfel specificat de organizator – ex: în cazul cipurilor amplasate pe nr de concurs) atrage de la sine imputarea unei taxe de 80 Euro (contravaloarea cipului) către participantul care nu l-a predat. 
În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv sau în cazul anulării competiției provocate de o situație excepțională sau din motive care nu depind de organizator, TAXA DE PARTICIPARE NU SE RESTITUIE. 

3.3 Caracterul social al competiției Contravaloarea taxelor de participare, respectiv și a donatiilor individuale făcute de sportivi pe site-ul www.maratonulolteniei.ro vor fi direcționate către cauzele sociale ale ediției. 

3.4. Taxe de participare Taxele de participare pentru probele din cadrul Competiției sunt diferite în funcție de perioada în care se realizează înscrierea sunt împărțite în mai multe praguri de taxe detaliate în pagina de înscriere. Taxele sunt exprimate în lei. 
Taxele de participare nu sunt returnabile și nici transferabile. 
Înscrierile, la curse cu taxă de participare, care nu sunt confirmate prin plata taxei de participare în termen de 3 zile lucrătoare de la înscriere, vor fi anulate. 

3.5. Limite de participare Probele de concurs se adresează în general, celor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data evenimentului. Persoanele sub 18 ani vor putea participa doar la probele unde sunt expres permise o limită de vârstă sub 18 ani. 
Înscrierile la toate cursele se pot face în limita și până la data detaliată pe site-ul oficial. 
În cazul atingerii numărul limitat de locuri, înscrierile se pot închide mai devreme. Organizatorii pot decide creștere a numărului limita de participanți pentru o cursă, în defavoarea celeilalte și pot modifica limitele de locuri în existența unor justificări întemeiate. 
Înscrieri la fața locului, în ziua anterioară și in cea a competiției, se vor face doar pentru Cursa  Copiilor in limita celor 200 de locuri disponibile . 

3.6. Metode de plată Plata taxei de înscriere se poate face prin plata online cu cardul (conform instrucțiunilor primite în momentul bifării acestei opțiuni la înscrierea online) 

3.7. Acordul pe propria răspundere Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, din punct de vedere medical, fizic și mental.

Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterului real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitate că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

Pentru toate cursele fizice, la ridicarea kit-ului de participare toți participantii vor semna și fizic declarația privind acordul pe proprie răspundere că sunt apți din punct de vedere medical pentru participarea la competiției. Această declarație este furnizată pe e-mail automat, în momentul validării înscrierii și va putea fi printata după înscrierea online.

În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.

În cazul curselor fizice participanții minori vor fi însoțiți la înscriere și ridicarea numărului de concurs de un parinte care va completa și semna acordul pe proprierăspundere că este apt copilul din punct de vedere medical pentru participarea la competiție.

Înscrierea și validarea copiilor se poate face și de către profesorul de sport sau un reprezentant al școlii pe baza unui tabel completat cu datele copiilor și semnat de conducerea școlii prin care își da acordul cu privire la participarea copiilor la competiție. 

 

SECȚIUNEA 4. PROBE, TRASEE ȘI PROCEDURI DE CONCURS PENTRU COMPETIȚIILE FIZICE 

4.1 Probe și limite de vârstă Competiția va avea următoarele discipline și probe: 
● Curse MTB cu probele: MTB 22km și MTB 33km 
● Cursele Trail Run cu probele: Trail Run 12km, proba Trail Run 22km  
Tinerii cu vârsta între 14-17 ani vor putea participa doar la probele scurte de MTB (22Km), cat si de Trail Run (respectiv 12 km). 
Adultii cu varsta peste 18 ani vor putea participa la orice probă de MTB si Trail Run. 
Organizatorul, în baza unor justificări pertinente și legale, poate face derogari punctuale de la aceste limitari de varsta. 

4.2 Categorii de vârstă și premiere Categoriile vor fi separate pe Feminin/Masculin și după vârstă după cum urmează: 
MTB 22K: U18 [14-17 ani] // 18-29 ani // 30-39 ani // 40-49 ani // 50+ ani MTB 33K: 18-29 ani // 30-39 ani // 40-49 ani // 50+ ani 
Trail Run 12K: U18 [14-17 ani] // 18-29 ani // 30-39 ani // 40-49 ani // 50+ ani Trail Run 22K: 18-29 ani // 30-39 ani // 40-49 ani // 50+ ani 

4.3 Trasee și marcaj Traseele probelor de concurs vor fi semnalizate de către organizatori prin garduri și benzi de delimitare și prin marcaje cu săgeți. Ele vor fi supravegheate de comisari (arbitri) de cursă, voluntari și echipaje ale Poliției și Jandarmeriei, fiind amplasati in diferite puncte ale traseelor.

Descrierile și hărțile traseelor pot fi consultate pe site-ul oficial în secțiunile dedicate: MTB – http://maratonulolteniei.ro/mtb si Trail Run – http://maratonulolteniei.ro/trail-run. Nerespectarea traseului stabilit duce la eliminarea concurentului din concurs. Această regulă implică trecerea prin toate punctele intermediare de control.

Organizatorii sunt exonerați de răspundere dacă în timpul cursei publicul deteriorează marcajele de ghidare. 

4.4 Parcurgerea traseelor Traseul trebuie străbătut integral în vederea includerii în clasamentul final. 
Concurenții nu pot apela la suport pentru deplasarea pe parcursul traseului (bicilete electrice, moto, ATV, etc).

Organizatorii nu pot fi trași la răspundere pentru deteriorarea bicicletelor și/sau a altor accesorii și echipamente sportive în timpul competiției. 
Fiecare participant care ia parte la competiția este responsabil pentru propria securitate și siguranță.

Concurenții sunt obligați să protejeze/evite eventualii spectatori, animale, vehicule, autovehicule, utilaje sau cetățeni ajunși/ajunse întamplător pe traseu.

4.5. Echipament de concurs. Numere de concurs Participantii vor participa la competiție cu propriul echipament (de ciclism și de alergare). Numerele de concurs vor fi puse la dispoziție de către organizatori numai pentru cursele fizice.

Pentru probele de MTB, participantii au obligația de a purta cască de protecție pe cap, legată (strânsă). Lipsa căștii de protecția atrage descalificarea participantului. Purtarea căștii de protecție nelegată (nestrânsă) poate aduce descalificarea participantului, în cazul în care acesta a fost avertizat înainte și nu s-a conformat.

Pentru probele MTB, bicicleta recomandata este una profil MTB.  

Este interzisă participarea la cursele MTB cu biciclete electrice.  

4.6. Cronometrare Concurenții vor primi cipul electronic de cronometrare la ridicarea kiturilor. Acesta poate fi încorporat în nr de concurs sau poate fi tip bratara (de purtat la picior).

Cronometrarea va fi asigurată de o companie specializată. Sistemul de cronometrare calculează timpul fiecărui participant, înregistrând fiecare trecere a cipului peste covoarele electronice – la start, la punctele de control de pe traseu și la sosire.

ATENȚIE! Participanții care nu vor trece prin toate punctele de control vor fi descalificati. Este responsabilitatea participanților să poarte numărul de concurs pe tricou, pe partea din fata (la probele de Trail Run) și pe ghidonul bicicletei (la probele MTB) și să nu deterioreze/piardă cipul electronic. În ziua competiției NU va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numerelor de concurs în cazul pierderii și nici schimbarea numerelor de concurs între participanti. Aceste abateri duc la descalificare. 

4.7. Puncte de control / revitalizare Pentru fiecare probă vor fi amplasate puncte de revitalizare (apă plată, băutura izotonică, fructe). Numărul și amplasarea punctelor de hidratare este detaliată in secțiunea fiecărei probe, pe site-ul oficial – MTB http://maratonulolteniei.ro/mtb si Trail Run – http://maratonulolteniei.ro/trail-run 

Participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele de plastic în zonele apropiate punctelor de hidratare pentru a înlesni procesul de curățenie. 

4.8. Prim ajutor, asistență medicală Punctul principal de Prim Ajutor va fi asigurat de o Ambulanta cu medic și asistent contractată de către organizatori. Aceasta va fi pozitionata în zona de Start/Sosire.

Pe traseu va mai exista înca o echipa medicala care va putea acorda asistenta în caz de urgențe. Ea va fi anunțată de arbitrii de pe traseu în cazul accidentarii unui participant și va merge de urgență să ridice accidentatii.

În cazul în care unei persoane i se face rau/prezinta semne de ameteala/orice problema, organizatorii și echipajele tehnice vor raporta în cel mai scurt timp comandamentul de organizare și echipajele medicale. Participantii vor primi la ședința tehnica numere de telefon de contact pentru intervenții de natura tehnica și pentru intervenții medicale. 

4.9 Oprirea / Retragerea din cursă În caz de abandon sau descalificare, participantul la probele MTB este obligat să-și transporte bicicleta la finish (excepție fac accidentarile), iar participantul la probele de Trail Run trebuie sa ajunga singur, pe propria răspundere la finish (excepție fac accidentarile).

 

Organizatorul își rezerva dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri: 
● s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei; 
● în cazuri excepționale; 
● în cazul în care observa ca participantul nu respecta una dintre regulile prezentului concurs sau cele ale bunului simt și fair-play-ului. 
● în cazul în care, la probele de MTB, nu poarta cască de protectie pe cap, legată/strânsă

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea sa continue cursa, indiferent de motiv, trebuie sa informeze imediat organizatorii, la start, la punctele de control, în cazuri excepționale pe numărul de telefon de urgență sau la sosire. Neanuntarea retragerii din cursa va cauza o operațiune de căutare și salvare (echipe de salvare, salvamont etc), pe posibila cheltuială a participantului implicat, dacă acesta nu are nevoie de serviciile respective.

Retragerea va fi confirmată prin semnătura pe foaia de arbitraj. Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai buna varianta de retragere, dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi și acțiunile ulterioare momentului și locului retragerii, excepție făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace. 

4.10 Penalizări Organizatorul poate lua măsura descalificarii oricărui participant care: 
● Neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui. 
● Nefolosirea castii de protectie pe timpul concursului, la probele MTB 
● Folosirea ajutoarelor din afara concursului (folosirea autovehiculelor sau a motocicletelor etc) și/sau folosirea unei biciclete cu motor. 
● Schimbarea bicicletei în timpul concursului. 
● Nu poarta numărul de concurs corespunzător sau poarta alt număr de concurs în locul celui primit din partea organizatorului. 
● Distrugerea mediului înconjurător și abandonarea ambalajelor sau altor deșeuri pe traseu. Acestea pot fi lăsate doar în punctele de alimentare. 
● Circulația în sens invers pe traseu 
● Comportamentul lipsit de fair-play fata de concurenti sau organizatori. 
● nerespectarea regulilor competiției.

Descalificarea se poate face și după concurs în urma vizualizarii pozelor, filmelor, sau a sesizării fondate a altor concurenți. 
Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificarii. 

4.11. Responsabilitate și conduită Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare, din punct de vedere fizic / medical. Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înaintea participării la evenimente fizice de anduranta, care presupun un nivel crescut de efort.

Organizatorii și partenerii acestora nu sunt și nu vor fi responsabili pentru orice eveniment sau acțiune care are ca efect: 
a) distrugerea sau pierderea oricăror bunuri sau obiecte personale ale oricărui participant în timpul și ca urmare a desfășurării evenimentului; 
b) prejudicii, pagube, indiferent de natura acestora, sau orice pierderi materiale, suferite de către oricare participant în timpul și ca urmare a desfășurării evenimentului; 
c) intarzierea sau imposibilitatea de înscriere la eveniment ca urmare a unor defecțiuni tehnice ale site-ului oficial si/sau platformei interne, independente de vointa organizatorilor; 
d) imposibilitatea de a accesa site-ul oficial și/sau platforma internă, ca urmare a unor motive tehnice independente de voința organizatorilor.

Organizatorii și partenerii evenimentului nu pot fi făcuți răspunzători de nicio daună rezultată în urma participării voluntare la concurs – defecțiuni de orice natura apărute la bicicleta, probleme fizice/medicale, răniri sau orice vatamare corporala, invaliditate sau deces.

Rularea pe orice tronson de drum public se face cu respectarea regulilor de circulatie si a legislației în vigoare. Pe traseu pot fi intalnite vehicule, turiști, animale. Participantii trebuie să aibă în vedere aceste situații și să ruleze adecvat. Orice accident în care sunt implicați participantii de la Maratonul Olteniei, survenit în timpul desfășurării concursului din nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege va fi în responsabilitatea celor implicați în accident.

Ambele probe – MTB si TRAIL RUN se desfășoară cu respect fata de mediul înconjurător. Prin urmare, concurenții vor manifesta un comportament civic în ceea ce privește menținerea curățeniei și a protejării mediului natural. Nu se accepta aruncarea gunoaielor de orice natura în alte spații care nu sunt punctele de alimentare.

Concurenții vor manifesta un comportament civilizat, fair-play, fata de ceilalti participanti in cursa.

Este strict interzisă participarea la acest eveniment în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor de orice fel. Organizatorii își rezerva dreptul de a elimina de la eveniment orice persoana care este suspectă și care poate pune în pericol siguranta generala a evenimentului si/sau siguranța celorlalți participanti.

Nerespectarea normelor de conduită poate duce la eliminarea concurentilor din concurs, la decizia organizatorilor. 

4.12. Limite de timp Orele de start pentru fiecare cursa și probă vor fi anunțate pe site-ul official, în secțiunea Program. 
Timpii limita pentru fiecare cursa sunt: 
● MTB 22 km: 4h 
● MTB 33 km: 4h 
● Trail Run 12 km: 2h30min 
● Trail Run 22 km: 4h 
 

Participantii care vor ajunge la sosire după aceasta limita de timp nu vor fi incluși în clasamentul cursei la care au participat. 
Organizatorii pot stabili și limite de timp pentru puncte intermediare (la jumătatea traseului, check points etc).

Concurentii care depasesc limitele de timp vor fi avertizati de catre arbitrii si comisarii de cursa si vor trebui sa se îndrepte imediat către zona de start/sosire, în afara competiției.

Atenție: Continuarea cursei după depășirea timpului limita este interzisă. După aceste limite de timp toate drumurile vor fi redeschise traficului si organizatorii nu vor mai garanta siguranța participanților. 

 

SECȚIUNEA 5. PROBELE, TRASEELE ȘI PROCEDURILE DE CONCURS PENTRU COMPETIȚIILE VIRTUALE 

5.1 Probe și limite de vârstă Concurenti la cursele virtuale sunt liberi sa parcurga orice traseu in alergare sau pe bicicleta oricand fara a fi nevoie sa trimita o dovada catre organizatori. 

Acestia vor primi inainte de eveniment kiturile prin posta la adresa completata in formular.  

5.1. Titluri și premii Pentru cursele virtuale nu se vor premia primele locuri la nici o categorie. Toți concurenţii vor intra într-o tragere la sorţi conform detaliilor din descrierea curselor virtuale de pe site-ul oficial. 

 

SECȚIUNEA 6. PREMIERE ȘI STABILIREA REZULTATELOR 


6.1. Stabilirea rezultatelor Pentru fiecare probă cronometrată electronic “clasamentul oficial” se va stabili cu ajutorul chipurilor de cronometrare și va fi disponibil pe site-ul competiției în maxim 24 de ore de la finalizarea curselor. Conform regulamentelor internaționale “clasamentul oficial” este alcătuit pe baza “timpului oficial” înregistrat pentru fiecare participant. “Timpul oficial” se măsoară din momentul startului oficial până în momentul trecerii liniei de sosire. 

6.2 Stabilirea categoriilor de premiere Încadrarea în grupa de vârstă va fi definită în funcție de varsta participantului în anul competiției, indiferent dacă ea se împlinește înainte sau după data competiției.

În cazul în care nu se întrunesc minim 10 participanți pentru fiecare categorie de vârstă, organizatorul poate decide comasarea acelei categorii cu o alta categorie. 

6.3 Contestații În cazul în care un concurent sesizează o eroare de cronometraj rezultată în urma unei încălcări a Regulamentului de către un alt participant, acesta poate depune o Contestație scrisă către organizatori, care va cuprinde obligatoriu minim următoarele detalii: 
● datele de identificare ale persoanei care o înaintează (nume, prenume, telefon, e-mail, calitatea în cursa) 
● obiectul sesizării 
● dovezi care să susțină sesizarea 
● data și semnătura celui care face contestație 
O contestatie poate fi depusă exclusiv prin următoarele mijloace: 
● În scris, în termen de 30 de minute după terminarea cursei; va fi depusă la cortul tehnic de arbitraj (cronometrare); 
● prin e-mail, la adresa inscrieri@smartatletic.ro, în termen de 7 zile de la data desfășurării competiției.

Contestațiile care nu respecta termenii prevazuti mai sus, nu vor fi luate în considerare și organizatorul nu este obligat sa raspunda. Pentru contestațiile întemeiate, organizatorul va răspunde astfel: în termen de o oră (pentru cele depuse la fata locului) și în termen de 3 zile lucrătoare (pentru cele depuse pe e-mail).

Dacă în urma unei contestații depuse sau în urma autosesizarii organizatorilor, se constata o inadvertență în rezultate/o încălcare a Regulamentului ce a condus la o poziție nemeritată în Clasament, Organizatorul poate decide retragerea persoanei în cauză din clasament, precum și retragerea premiului obținut de aceasta. 

6.4. Titluri și premii Vor fi premiate locurile de la fiecare cursă și categorie de varsta (AG), precum și locurile de la categoriile generale (OPEN) conform condițiilor de desfășurare din prezentul regulament de la fiecare cursă..

Premiile vor fi anunțate pe site-ul oficial și pot avea în componență: premii în bani, diplome, cupe / trofee și produse..

Premiile în bani vor fi virate prin transfer bancar, în termen de 30 de zile lucrătoare din momentul transmiterii detaliilor de către castigatori (e-mail către organizatori cu Numele și numărul contului bancar).

Contravaloarea premiilor în bani nu poate fi transferată decât într-un cont deschis pe numele castigatorului (excepție poate face cazul în care este premiat un minor – unul dintre parinti poate încasa în contul personal contravaloarea premiului, completand o declarație în acest sens). Eventualele taxe datorate și achitarea contravalorii acestora revine direct în sarcina fiecărui castigator.

Diplomele de participare vor fi electronice și vor putea fi descărcate de pe site-ul competiției la cel mult 3 zile lucrătoare după eveniment.

6.5. Festivitatea de premiere Festivitatea oficială de premiere va avea loc în zona de desfășurare a evenimentului, la start /sosire, programul acesteia fiind anunțat pe site-ul oficial. 

 

SECȚIUNEA 7. CONDIȚII ADMINISTRATIVE 


Organizatorii pot lua decizia unor modificări de traseu sau program dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

La limita, se poate decide inclusiv anularea cursei, în situații excepționale. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment care ar putea avea influență semnificativă asupra bunei desfășurări a competiției, cum ar fi: inundații majore, furtuni, dezastre naturale sau evenimente social politice majore. În aceste situații, taxa de participare nu va fi returnată.

Organizatorii pot efectua modificări ale programului, traseului sau ale altor detalii ale concursului, în funcție de situații diverse ce pot apărea pe parcursul derularii Evenimentului (ex: condiții meteo nefavorabile, includerea unor noi elemente în program etc). Aceste modificări vor fi anunțate participanților și celor interesați prin intermediul site-ului oficial și la fata locului.

Dacă evenimentul este anulat din motive de forta majora, participantii nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere și nici de compensatii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de calarie si cazare.

Organizatorii își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pana la data începerii competiției cu obligativitatea anunțării modificarilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a competiției.

Informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi furnizate participantilor prin intermediul unei note de informare separate, disponibilă pe website-ul evenimentului.