Împreună dăruim #energiepentrubine

Regulament

Descarcă aplicația

Regulamentul oficial
de organizare și desfășurare a Competiției

 

SECȚIUNEA 1.
ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI

Organizatorii evenimentului sportiv Maratonul Olteniei, denumit în continuare “evenimentul”/ “competiția” sunt: CEZ România, ACS Smart Atletic Team și HyperSport. Principalul scop al evenimentului este promovarea mișcării (alergarea și ciclismul în aer liber) și a unui stil de viață sănătos pentru un segment larg al populației, precum și implicarea comunității locale într-o acțiune de promovare a sportului, mișcării, sănătății și a beneficiilor acestora.

Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Competiției (denumit în continuare “Regulamentul”). Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.maratonulolteniei.ro. Prin participarea la aceasta Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și a legislației aplicabile.

SECȚIUNEA 2.
PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI

PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 10 – 30 august 2020

TIPUL EVENIMENTULUI: Competiție de ciclism și de alergare, adresată tuturor persoanelor din România și din afara țării (amatori și profesioniști), conform mecanismului descris în Secțiunea 3 din Prezentul Regulament.

LOCUL DESFĂȘURĂRII: La alegerea fiecărui participant cu respectarea condițiilor din Secțiunea 3.

SITE-UL OFICIAL: www.maratonulolteniei.ro 

SECȚIUNEA 3.
PROBELE ȘI DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI

3.1 Probele competiției

Competiția va avea următoarele curse:

  • MTB 33 km
  • MTB 51 km
  • Alergare 10 km
  • Alergare 21 km
  • Alergare 42 km

3.2 Distanțe și categorii

Încadrarea în grupa de vârstă va fi definită în funcție de vârstă participantului în anul competiției, indiferent dacă vârsta se împlinește înainte sau după data competiției.

Pentru a introduce rezultatul concurenții trebuie să parcurgă într-o singură sesiune cel puțin distanța la care s-au înscris în alergare (pentru probele de alergare) sau cu MTB (pentru probele MTB).

3.3 Traseele probelor

Traseul poate fi ales de concurenți și poate fi de orice formă (una sau mai multe bucle, dus-întors etc.) singura condiție fiind aceea că punctul de finish trebuie să fie comun cu cel de start.

La parcurgerea traseului, fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Totodată, participanții rămân responsabili de cunoașterea și respectarea tuturor regulilor care se aplică pe traseul ales: reguli de distanțare socială, reguli rutiere etc.

Pentru probele de MTB recomandarea este ca traseul sa fie in proportie de 80% realizat pe drumuri off-road.

SECȚIUNEA 4.
ÎNSCRIERE, CONDIȚII ȘI TAXE DE PARTICIPARE

4.1. Înscrierea participanților

Înscrierea participanților la toate probele se face online pe site-ul oficial – www.maratonulolteniei.ro, în limita locurilor disponibile și până la data menționată pe site-ul oficial.

Sunt considerate înscrieri valide doar pentru concurenții care își completează  toate datele menționate în formularul de înscriere (online) și fac dovada plății în termen de 3 zile lucrătoare de la înscrierea online.

Formularele de înscriere care nu au toate datele completate sunt considerate înscrieri incomplete și vor fi anulate.

Vârsta minimă pentru participare este de 16 ani împliniți la data de 10 august. Înscrierea participanților minori se face prin completarea și trimiterea formularului de înscriere de către părinții sau tutori legali ai minorului.

4.2. Retragerea din competiție

În cazul în care cineva dorește să se retragă din competiție, rambursarea sau transferarea taxei către o altă persoană nu este posibilă.

4.3 Caracterul social al competiției

Contravaloarea taxei de participare și a donațiilor individuale făcute de sportivi pe site-ul www.maratonulolteniei.ro vor fi direcționate către una dintre cele trei cauze sociale ale ediției Maratonului Olteniei 2020, în sprijinul comunității locale din Oltenia.

4.4. Taxe de participare

Taxa de participare este detaliată în pagina de înscriere de pe site-ul oficial. Ea este exprimată în lei.

În cazul atingerii numărului limită de locuri, înscrierile se pot închide mai devreme. Organizatorii pot decide creșterea numărului limită de participanți ca urmare a unor justificări întemeiate.

Taxele de participare nu sunt returnabile și nici transferabile, acestea urmând a fi donate unei cauze sociale ale Competiției.

4.5. Metode de plată

Plata taxei de înscriere se poate face:

  1. a) prin plata online cu cardul (conform instrucțiunilor primite în momentul bifării acestei opțiuni la înscrierea online)
  2. b) prin transfer bancar, în contul:

Asociația Smart Atletic Team,
deschis la UniCredit Bank, Sucursala Niculae Titulescu din București,
IBAN: RO50BACX0000001250372000,
CIF – 30822917

4.6. Acordul pe propria răspundere

Participarea la Competiție se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală și a stării de alertă impuse de autoritățile din țara în care participantul aleargă.

Toți participanții își vor exprima acceptul privind acordul pe proprie răspundere pentru participare în formularul de înscriere prin bifele corespunzătoare. Această declarație este trimisă automat și prin e-mail, în momentul validării înscrierii.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE:
Prin înscrierea și participarea la competiția sportivă declar pe propria răspundere că:

Eu/fiul/fiica/elevul/eleva mea sunt/este apt(ă) fizic și psihic și am/are o pregătire fizică corespunzătoare pentru participarea la acest eveniment sportiv, sunt conștient/ă de riscurile participării, mi le asum în totalitate și exonerez de orice răspundere organizatori în cazul în care voi/va suferi orice fel de prejudiciu, accident sau deces;

Datele completate în acest formular sunt corecte și declar ca mi-a fost adus la cunoștință Regulamentul de desfășurare a competiției, pe care mă oblig sa îl respect în totalitate;

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de accident sau prejudiciu apărut în timpul acestui eveniment.

În afara de acestea, sunt de acord ca pozele, filmarile, interviurile în presă (Radio, TV, ziare și reviste, bloguri, site-uri), reclamele, pliantele, afisele făcute în cadrul evenimentului pot fi multiplicate, difuzate sau publicate fără nicio pretenție din partea subsemnatului.

4.7. Echipament de concurs. Cronometrare

Participanții (copii și adulți) vor participa la competiție cu propriul echipament (de ciclism și/sau de alergare).

Fiecare participant are obligația de a cronometra parcurgerea distanței și de a salva o dovadă a acesteia. Detalii despre transmiterea rezultatelor vor fi detaliate mai jos.

4.8. Puncte de hidratare

Organizatorii nu vor putea organiza puncte de hidratare, fiecare concurent fiind responsabil cu hidratarea proprie în timpul probelor.

4.9. Prim ajutor, asistență medicală

Răspunderea pentru securitatea medicală revine fiecărui participant în parte. Participanții sunt singurii în măsură să ia măsurile necesare pentru a preveni sau a acționa în cazul oricăror urgențe medicale.

SECȚIUNEA 5.
TIMPI LIMITĂ, STABILIREA REZULTATELOR ȘI PREMII

5.1. Perioada destinată parcurgerii probelor

Parcurgerea distanțelor trebuie realizată într-o singură sesiune, în perioada 10 august 2020 – ora 0:00 și 30 august 2020 – ora 23:59.

5.2. Transmiterea și stabilirea rezultatelor

Concurenții vor primi prin email instrucțiuni pentru transmiterea rezultatelor sub forma unui link unde pot transmite rezultatul obtinut. Rezultatele transmise vor trebui să conțină timpul obținut precum și o dovadă a timpului cel târziu pe 31 august, ora 23:59.

Dovezile acceptate sunt:

  • Poză cu un ceas/cronometru afișând timpul realizat
  • Link către o aplicație de urmărire prin GPS a antrenamentelor (Garmin/Strava/Polar) etc.

În cazul în care un concurent sesizează o eroare de cronometraj, acesta poate depune o Contestație scrisă către organizatori, până cel târziu 1 septembrie ora 23:59, prin e-mail, la adresa inscrieri@smartatletic.ro.

5.3. Titluri și premii

Diplomele de participare vor fi electronice și vor putea fi descărcate de pe site-ul competiției la cel mult 3 zile lucrătoare după închiderea rezultatelor.

SECȚIUNEA 6.
CONDIȚII ADMINISTRATIVE

Organizatorii pot efectua modificări ale programului, sau a altor detalii ale concursului, în funcție de situații diverse ce pot apărea pe parcursul derulării Evenimentului (ex: includerea unor noi elemente în program etc). Aceste modificări vor fi anunțate participanților și celor interesați prin intermediul site-ului oficial.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiției cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe si